Dreaming of Moshiach

Wednesday, July 12, 2006

Perek Shira in English

David from France wrote Perek Shira from the Hebrew into English letters to merit Am Israel.

It should be the will of HaShem, our Father in Heaven, to bless David and all Am Israel and families all wishes of your heart. Good news, comfort and salvation, with fine health and much nachat.
The finest blessings from heaven will occur on your divisions, amen.
Also available in Hebrew and English at http://membres.lycos.fr/beni_/perek/perek20shirah20booklet.pdf.

Amar rabbi élyézer kol haossek bépérek shira baolam hazé zokher véoméra léolam aba shéné-émar « az yashir moché » « shar » lo né-émar éla « yashir » léolam aba.

Véamar rabi kol haossek bépérek shira baolam azé méid ani alav shéou ben olam aba vénitsol miyétser ara oumidin kashé oumisatan hamashkhit oumikol miné mazikin oumékhevlo shel mashiakh oumidina shel géhinom vézokhé lilmod oulélamed lishmor véla-assot oulékayem vétalmoudo mékayem béyado ouma-arikh yamim vézokhé lékhayé olam aba.

Amrou raboténou al David amélekh bésha-a shéssiyem séfer téhilim zakha da-ato alav. Amar lifné hakadosh baroukh ou « yesh bériya shébarata béolamékha chéoméret shirot vétishbakhot yoter miméni ? » béota sha-a nizdam-na lo tsfardéa akhate véamra lo, David ! Al tazouvakh daétékha alékha, shéani oméret shirot vétishbakhot yoter mimékha. Vélo od éla kol shira shéani oméret mémashélet aléha shloshet alafim mashal shéné-émar « vaydaber shloshet alafim mashal vayehi shiro khamisha va-alef » . vélo od éla chéani osséket bémitsva guédola, vézou hi amitsva shéani osséket ba – yesh bissfat hayam min ekhad ché-en parnassato ki im min hamayim ouvsha-a shéou raev notléni véokhléni lékayem ma shéné-émar « ime raev sona-akha ha-akhiléhou lékhem véim tsamé ashkéhou mayime ki guékhalim ata khoté al rosho vaado-naï yéshalem lakh al tikréy yéshalem lakh éla yashliméhou lakh.

PEREK RISHON

Shamayim omerim. ashamayim méssaprim kévod el ouma-assé yadav maguid arakiya.

Erets oméret. Lado-naï haarets oumloa tével véyoshvé va
Véomer mikhnaf haarets zémirot shamaénou tsvi latsadik

Gan eden omer. Ouri tsafon ouvo-i téman afikhi gani yizlou bessamav yavo dodi legano véyokhal péri mégadav.

Guéhinom omer. Yéssousoum midbar vétsiya vetaguel arava vétifrakh kakhavatsalet

Sadot omerim. Ado-naï békhokhma yassad arets konen shamayim bitvouna

Mayim omerim. Lékol tito amon mayim bashamayim vaya-al nessi-im mikétsé arets bérakim lamatar assa vayotsé rouakh méotsrotav.

Yamim omerim. Mikolot mayim rabim adirim mishbéré yam adir bamarom ado-naï

Néarot omerim. Néarot imkhaou khaf yakhad arim yéranénou

Maéyanot omerim. Vésharim kékholélim kol maéyanay bakh


PEREK SHENI

Yom omer. Yom léyom yabiya omer vélayla lélayla yékhavé da-at.

Layla omer. Léhaguid baboker khasdékha vé-émounatékha balélot.

Shémesh omer. Shémesh yaréakh amad zevoula léor khitsékha yéhalékhou lénoga bérak khanitékha

Yaréakh oméret. Assa yaréakh lémoadim shémesh yada mévo-o

Kokhavim omerim. Ata hou ado-naï lévadékha ata assita et hashamayim shémé hashamayim vékhol tséva-am ha-arets vekhol asher aléy-ha hayamim vekhol asher bahem véata mékhayé et koulam outseva hashamayim lékha mishtakhavim

Avim omerim. Yashet khoshekh sitro sévivotav soucato kheshkhat mayim avey shékhakim

Anéney khavod omerim. Af béri yatriakh av yafits anan oro

Rouakh omer. Omar latsafon téni oultéman al tikhlayi aviyi vanay mérakhok ouvnotay mikétsé haarets

Bérakim ormerim. Ma-alé nessi-im mikétsé haarets bérakim lématar assa motsé rouakh méotsrotav.

Tal omer. Ehyié khatal léisrael ifrakh kashoshana véyakh sharashav kalevanone. Ouri tsafon ouvo-i téman hafikhi gani izlou béssamav yavo dodi légano véyokhal péri mégadav.

Guéshamim omerim. Guéshem nédavote tanif élo-him nakhalatékha vénil-a ata konanta


PEREK SHLISHI

Ilanot shébassadé omerim. Az yéranénou atsé haya-ar milifné ado-naï ki va lishpote et haarets

Guéfen omeret. Ko amar ado-naï ka-asher imatsé hatirosh baeshkol véamar al tashkhitéhou ki vérakha bo ken é-éssé léma-an avaday lévilti hashkhit hakol

Té-éna omeret. Notser té-éna yokhal pirya.

Rimon omer. kéfélakh harimon rakatekh miba-ad létsamatekh

Tamar omer. Tsadik katamar yifrakh ké-érez balevanon yisgué

Tapouakh omer. kétapouakh ba-atsé haya-ar ken dodi bein habanim bétsilo khimadti véyashavti oufiryo matok lékhiki

Shibolet séorim omeret. Téfila léani khi ya-atof vélifné ado-naï ishpokh sikho

Shéar ashibalim omerim. Lavshou kharim hatsone vamakim ya-atfou var ytroaou af yashirou

Yérakot shébassadé omerim. Télaméya ravé nakhet guédoudéha birvivim témoguéguéna tsimkha tévarekh

Désha-im omerim. Yéhi khvod ado-naï léolam ismakh ado-naï bema-assav


PEREK REVIYI

Tarnégol omer. Bésha-a shéba hakadosh baroukh ou étsel hatsadikim began éden zolfim kol ilané gan eden béssamim oumeranénim ouméshabekhim véaz gam hou mitorer ouméshabéakh

Békol rishon omer. Séou shéarim rashékhem véitnassou pitkhé olam véyavo mélekh hakavod. Mi zé mélekh hakavod ado-naï izouz véguibor ado-naï guibor milkhama

Békol shéni omer. Séou shéarim rashékhem oussou pitkhé olam véyavo melekh hakavod. Mi hou zé mélekh hakavod ado-naï tsévaoth hou mélekh hakavod séla.

Békol shlishi omer. Imdou tsadikim véiskou vatorah khédé shéhiyé skhartèm kafoul laolam haba.

Békol réviyi omer. Lishouatékha kiviti ado-naï.

Békol khamishi omer. Ad matai atsel tishkav matai takoum mishnatékha.

Békol shishi omer. Al té-éhav shéna pèn tivaresh pékakh énékha séva lakhem.

Békol shéviyi omer. Èt la-assotte lado-naï hépérou toratékha.

Tarnégolèt omérèt. notène lékhem lekhol bassar qui léolam khasdo.

Yona omérèt. Késsous agour kène atsaftsef ehgué kayona dalou eynay lamarom ado-naï ashka li arvéni. Omérèt yona lifné hakadosh baroukh hou. Ribono shel olam ihyou mézonotay mérourim kézayout béyadékha veal iyhou métoukim kidvash al yésé bassar vadam.

Nésher omer. Véata ado-naï élo-him tsévaoth élohé israel hakitsa lifkod kol hagoyim al takhon kol bogdé avèn séla.

Agour omer. Odou lado-naï békhinor bénével assour zamérou lo.

Tsipor omer. Gam tsipor matésa vaït oudror kèn la asher shata afrokhéha èt mizbékhotékha ado-naï tsévaoth malki vélohaï.

Sénounit omérèt. Léma-an yézamérékha khavod vélo ydom ado-naï élohaï léolam odéka.

Tassit omérèt. Ezri méim ado-naï ossé shamaïm va-arets.

Tsya oméret. Or zaroua latsadik oulishrei lev simkha.

Rétsifi omer. Nakhamou nakhamou ami yomar éloheikhem.

Khassida omeret. Dabérou al lev yéroushalayim vékirou eleiha ki maléa tséva-a ki nirtsa aona ki lakékha miyad ado-naï kiflaim bekhol atotéia.

Orev omer. Mi yakhin léorev tseido ki yeladav el el yéshavéou.

Zarzir omer. Vénoda bagoyim zaram vétsé-étsaeihem betokh ha-amim kol roeihem yakhiroum ki hem zéra bérakh ado-naï.

Avaz shébabaït omeret. Odou lado-naï kirou vishmo hodiyou va-amim alilotav. Shirou lo zamerou lo sikhou bekhol nifléotav.

Avaz habar haméshotétét bamidbar késhéroé et Israel oskim batorah omeret. Kol koré bamidbar panou dérekh Ado-naï yashrou messila léloheinou. Veal metsiout mézonoteiha omeret : arour haguever asher ivtakh bado-naï véhaya ado-naï mivtakho.

Péroguyot omerim. Bitkhou vado-naï adei ad ki beya ado-naï tsour olamim.

Rékhama omeret. Eshréka lahem véakabétsem ki féditim véravou kémo ravou.

Tsiporet kéramim omeret. Essa einai el héharim méayin yavo ezri.

Khassil omer. Ado-naï élo-haï ata aromimkha odéh shimkha ki assita pélé étsot mérakhok émouna omen.

Shémamit ormeret. Halélouhou bétsiltsélé shama halélouhou bétsiltsélé téroua.

Zvouv omer. Bésha-a shé-ein Israel osskim batorah. Kol omer kéra véamar ma ékra kol habassar khatsir vékhol khasdo kétsits assadé. Yavesh khatsir navel tsits oudvar eloheinou yakoum léolam. Boré niv sfatayim shalom shalom lérakhok vélakarov amar ado-naï ourfativ.

Taninim omerim. Halélou et ado-naï min ha-arets taninim vékhol téhomot.

Livyatan omer. Hodou lado-naï ki tov ki léolam khassdo.

Daguim omerim. Kol ado-naï al hamayim el hakavod irim ado-naï al mayim rabim.

Tsfardéa omeret. Baroukh shem kévod malkhouto léolam vaed.


PEREK KHAMISHI

Béhéma daka téhora omeret. Mi khamokha baélim ado-naï mi kamokha nédar bakodesh nora téhilot ossé félé.

Béhéma gassa téhora oméret. Harninou lélo-him ouzénou hariou lélo-hai yaakov.

Béhéma daka téméa omeret. Heitiva ado-naï latovim vélisharim bélibotam.

Béhéma gassa téméa omeret. Yéguia kafeikha ki tokhel ashreikha vétov lakh.

Gamal omer. Ado-naï mimarom ishag oumimon kodsho yten kolo shaog ishag al navéhu.

Sous omer. Hiné khéeiné avadim el yad adoneihem kéeiné shifkha el yad guévirta ken eineinou el ado-naï eloheinou ad shéyékhanénou.

Péred omer. Yodoukha ado-naï kol malkhei arets ki shamou imrei fikha.

Khamor omer. Lekha ado-naï haguédoula véhaguévoura véhatiféret véhanétsakh véhahod kik hol bashamayim ouva-arets lékha ado-naï hamamlakha véhamitnassé lékhol lérosh.

Shor omer. Az yashir moshé ouvnei israel et hashira hazot lado-naï vayomerou lémor ashira lado-naï ki gaoh ga-ah sous vrokhévo rama vayam.

Khayot assadé omérim. Baroukh hatov vehamétiv.

Tsvi omer. Va-ani ashir ouzékha va-aranen laboker khasdékha hayita missgav li oumanos béyom tsar li.

Pil omer. Ma gadélou ma-assékha ado-naï méod amkou marshévotékha.

Ariéh omer. Ado-naï kaguibor yétsé kéish milkhamot yair kinah yaria af yatsriakh al oyvav itigabar.

Do vomer. Issou midbar véarav khatsérim téshev kédar yaronou yoshvei séla mérosh harim itsvakhou. Yassimou lado-naï kavod outéhilato baiyim yaguidou.

Zeev omer. Al kol devar pesha al shor la khamor al sé al salma al kol avéda asher yomar ki hou zé ad haélo-him yavo devar shéneihem asher yarshioun élo-him yéshalem shénaim léré-éhou.

Shoual omer. Hoy boné veito belo-tsedek vaaliyotav belo mishpat bereehou yaavod khinam oufoalo lo yiten-lo.

Zarzir omer. Ranénou tsadikim bado-naï layésharim nahava téhila.

Khatoul omer. Im tagbiha kanésher veim bein kokhavim sim kinékha misham oridkha néoum ado-naï.

Akhbar omer. Aroumimkha ado-naï ki dilitani vélo simakhta oyvay li.

Oukéshémaguio omer hakhatoul. Erdof oyvay véassiguem vélo ashouv ad kaloutam.

Véha-akhbar omer. Véata tsadik al kol haba alay émet assita va-ani hirshati .


PEREK SHISHI


Shératsim omerim. yismakh israel beosav bénei tsiyon yagilou vémalkam.
yehi khevod ado-naï léolam ismakh ado-naï béma-assav.

Elim shébashratsim omerim. eshtékha kéguéfen poriya beyarkétei veitékha baneikha kishtilei zeitim saviv leshoulkhanékha.

Nakhash omer. Somekh ado-naï lekhol hanoflim vézokef lekhol hakéfoufim.

Akra vomer. Tov ado-naï lakol vérakhamav al kol ma-assav.

Shabéloul omer. Kémo shabéloul témess yahalokh néfel éshet bal khazou shamesh.

Némala omeret. Lekh el némala atsel rééh dérakheiha vakhakham.

Khoulda omer. Kol hanéshama téhalel ya halélouya.

Klavim omerim. Bo-ou nishtakhavé vénikhra-ah nivrékha lifnei ado-naï ossénou.Rabbi yéshaya talmido shel rabbi khanina ben dossa hitana khamesh oushmonim ta-aniyot. Amer klavim shékatouv bahem véhaklavim azei néfesh lo yadeou saveah yzkou lomar shira. Ana lo malakh min hashamayim véamar lo yéshaeyah ad matai ata mitanéh al zé hadavar shévoua hi milifnei hamakom baroukh hou miyom shéguilah sodo lakhavakouk hanavi lo guilah davar zé léshoum béryah bashalom. Ela bishvil shétalmido shel adam gadol ata shélokhouni min hashamayim lizdakek éleikha lehaguid lékha bamé zakhou haklavim lomar shira. Léfi shékatouv bahem oulkhol bénei israel lo yékhérats kelev léshono. Vélo od éla shézakhou léaber orot mitsoatam shékotvim bahem téfilin oumézouzot vésifrei torah. Al ken zakhou lomar shira. Ouleinyan hashééla shésha-alta khazor la-akhoreikha véal tossif badavar hazé od, kémo shékatouv shomer piv oulshono shomer mitsarot nafsho.

Baroukh ado-nai léolam amen véamen. Baroukh ado-naï mitsiyon shokhen yéroushalayim halélouyah. Baroukh ado-naï élo-him elo-hei Israel ossé niflaot lévado. Ouvaroukh shem kévodo léolam véimalé khévodo et kol ha-arets amen véamen.

Labels:

| 9 comments

9 Comments:

Blogger Yaakov Nathan said...

During the 1973 Arab-Israeli war, Gilad's uncle Yoel was killed in the second day of fighting.

Gilad's older brother, a university student in the nearby city of Haifa, is named after his dead uncle.


http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5118748.stm

7/12/2006  
Anonymous Anonymous said...

This is becoming more interesting.
Let's wait and see how will go after someone make the call. There will be someone here that will help and post after and tell more about this new datas that Nava has offered....

7/12/2006  
Anonymous Anonymous said...

"snake bite a snake"
is like a myth of the new man, new Adam and power against the old one.
19 can be a date of the month of July or August, Leo sign, and these looks more related to Moshiach's predictions datas...

7/12/2006  
Blogger nava said...

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5118748.stm

After a few minutes of talking to the press, Noam returned to the house to wait with his wife, son and daughter for any more news on the fate of his son.

IT'S NOT REAL CONVERSATIONS WITH GILAD. HE SAID HE'S AN ONLY CHILD AND FROM THIS ARTICLE SAYS HE HAS SIBLINGS!!!!

I don't think this is real.
I gave the phone numbers to a woman - will see what develops.

I asked my husband to call his Rav in Tzfat to advise if this is real or not and if it is real, is it from Kedusha or chas vechalila, klipot.

I'm hoping this is not real becuz it's too much for me and terribly scary. HaShem Yerachem....

7/12/2006  
Anonymous Anonymous said...

What about his injuries?

7/12/2006  
Anonymous Anonymous said...

what about his injuries?

BTW I think an only child could mean living at home or the only child - the only POW or the only child that he feels so alone or the only child that he is the only one from his family turning to HaShem or the only child his parents are feeling for him now.

Don't be so quick to say it's not real.

7/12/2006  
Anonymous Anonymous said...

stop grasping at straws.

an only child means an only child.

i would like to hear about his injuries. If Nava can tell us his injuries, this would be interesting.

7/13/2006  
Anonymous Anonymous said...

your communication with GS is amazing and his parents will get so much chizuk from knowing he's alive and in contact.

7/13/2006  
Blogger nava said...

When I saw him in the dream - The room was dark with very little sunlite. He looked like such a small person in big man's clothing (it covered his legs and arms and he looked like a 5 year old with a 20 years old man's clothing. Also, they were filthy and you can see the odor and dust of the cloth) He didn't have glasses. A beard began growing but not so much. His eyes were not blindfolded and he sat on a straw chair.

About injuries - he didn't speak of any physical injuries. He spoke about mental injuries...

7/13/2006  

והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד - ושמו אחד ישתבח שמו לעד לנצח נצחים בכל העולמות Blessed is His name for eternity in all worlds אין עוד מלבדו